Wedi ei bweru gan lo o ansawdd uchel, creodd Cymru gysylltiadau masnachu a phartneriaethau diwydiannol byd-eang, gan arwain y ffordd o ran arloesi technolegol ym maes mwyndoddi dur, haearn a chopr, trafnidiaeth ac ar y môr. Yn y cyfamser arweiniodd profiadau ac ymdrechion gweithwyr Cymru at arloesi cymdeithasol, diwygio gwleidyddol ac yn y pendraw, sefydlu’r GIG.

 

Powered by high quality coal, Wales forged global trading links and industrial partnerships, pioneering technological innovation in steel, iron and copper smelting, transport and shipping. Meanwhile the experiences and endeavour of Welsh working people led to social innovation, political reform and ultimately to the birth of the NHS.

Ym mis Ebrill 2018, yn ystod Blwyddyn y Môr Cymru, bydd Man Engine Cymru, symbol trawiadol o dreftadaeth mwyngloddio’r byd a llysgennad ar gyfer Mwyngloddio Glo Cymru, yn cwrdd â chymeriadau hanesyddol allweddol ar ei daith drwy Feysydd Glo De Cymru i’r môr i ddathlu’r llwyddiannau a choffau’r aberth sydd ynghlwm â’r stori hon sydd o bwysigrwydd byd-eang.

 

In April 2018, in Wales Year of the Sea, the Man Engine Cymru, impressive symbol of world mining heritage and ambassador for Welsh Coal Mining, will meet key historical characters on his route through the South Wales Coalfields to the sea to celebrate the achievements and commemorate the sacrifices involved in this globally important story. 

 

Dim ond drwy ganu i’r Man Engine y bydd yn deffro ac yn gweddnewid i’w faint llawn o 11.2 metr, felly dewch draw i ganu’ch iach yn y dathliad unigryw hwn.

 

The Man Engine will only wake up and transform to his full 11.2metres when he is sung to, so come along to lend your voice to this unique celebration.

Man Engine CYMRU